"Loading..."

תמיד בעת כניסתנו לשיפוץ, או כשעולה המחשבה לשנות חלוקה פנימית בבית, עולה השאלה – האם מדובר בעמוד/קיר קונסטרוקטיבי או קיר שניתן להסרה?

ראשית, בשביל לענות על השאלה, נבין שיש כמה שיטות בניה שונות.
כיום קיימות 2 שיטות עיקריות, אשר מיוחסות לרוב הדירות:

1. שיטת ברנוביץ – כל קירות המבנה עשויות מבטון מזויין, יצוק באתר בתבניות.
2. השיטה הקונבנציונלית – רוב קירות המבנה עשויים מבלוקי-בטון חלולים מוכנים מראש במפעל וממוקמים בין עמודים מבטון מזויין, היצוקים באתר.
כאשר אנו מתייחסים לשיטה הקונבציונלית, הבלוקים החלולים מחושבים כעומס על שלד המבנה ולא כרכיב נושא. לכן ניתן למעשה לשבור ולהסיר כל קיר העשוי מבלוקים חלולים! גם פנימיים וגם חיצוניים.

יש לציין שבד"כ, בשום פנים ואופן אין להסיר שום עמוד בטון מזויין יצוק באתר, אלא אם כן התאפשר ע"י מהנדס מוסמך.

לאחר יישום הטיח לא ניתן ויזואלית להבדיל בין בטון חלול ליצוק באתר, אך קיימות שיטות שונות אחרות להבדיל ביניהם.
יש לציין שמחיצות פנים הדירה בד"כ עשויות מבלוקים, גם אם מדובר בשיטת ברנוביץ.

כאשר מדובר בשיטת ברנוביץ, למעשה כל הקירות מחושבים כרכיבים נושאים ולכן אין הנחיה חד-משמעית שאיתה אפשר לפעול. יש צורך ב-"ניסור" הבטון באיזורים שאין עומס אנכי רב על הקירות הנושאים ועוד פרמטרים הנדסיים מורכבים שיש לקחת בחשבון.

בכל מקרה, תמיד יש להיוועץ במהנדס בניין מומחה לפני כל החלטה על שבירת רכיבים בדירה/יחידת דיור שלך – במיוחד כי לא מדובר רק בסכנה עצמית, אלא סכנה עבור כל שאר הדיירים במבנה.

בתמונה: ניתן לראות עמודי בטון שכבר נוצקו באתר מבטון מזוין ובלוקים ממוקמים משני צידיהם (אותם אפשר להסיר במידת הצורך).

ניתן לראות עמודי בטון שכבר נוצקו באתר מבטון מזוין ובלוקים ממוקמים משני צידיהם (אותם אפשר להסיר במידת הצורך).