"Loading..."

על אפקט ה"ירידה" ועל תופעות רוח שונות, מעבר ליציבות אופקית של המבנה.

כאשר אנו מגיעים לתכן אופקי עבור מבני מגורים (בעיקר גורדי שחקים), יש כבר משקל רב לעומס אופקי שמפעילה הרוח.
אך זה לא שיקול התכן היחידי שיש לקחת בחשבון בכוחות הרוח.

בניגוד לעומסים מכאניים, רוח מיוחדת בכך שעוצמתה מושפעת ומשפיעה בהתאם לצורך המבנה שעליו היא פועלת.

במבנים גבוהים בפרט, לאיטרקציה של הרוח יש תופעה שנקראת ״ירידה״ ״downdraught״ – הרוח פוגעת במבנה וכשאין לה לאן לזרום, היא מתפצלת לצדדים במהירות רבה יותר ובעיקר לרחוב בתחתית הבניין.

אפקט ה"ירידה" מוסבר בפשטות

זה יכול כל כך להגביר את מהירות הרוח עד כדי כך שבשנת 2011 גבר בן 35 נהרג כתוצאה ממשאית שעפה עליו בסמוך למבנה בלידס, בריטניה – כתוצאה מאפקט הירידה.

העירייה סגרה את הכביש לאחר מקרה זה, בגלל ששיקול זה לא נלקח בחשבון בעת התכן ההנדסי והאדריכלי.

המשאית שהתפכה כתוצאה מהאפקט בבריטניה

קיימים עוד הרבה מבנים שלא תוכננו כצורות אווירודינמיות ומשמשות סכנה לעוברי אורח עד היום בגלל אפקט זה.

ניתן להתגבר על התופעה ע״י תכנון אווירודינמי של המבנה ושל סביבתו העתידית ע״י בניית מודלים מבניים קטנים ובדיקת אינטרקציית הרוח עליהם עם מכונות רוח מיוחדות.

לחילופין, ניתן לבצע חישובים מתמטיים מסובכים של מסלול הרוח על המבנה.

מודל מנהרת רוח שביצעו למבנה הגבוה בעולם – Burj khalifa לבדיקת שלל תופעות רוח שונות בהיבטים של תכן, שירות ושימוש הולכי הרגל.

** בתכנון המבנה צריך גם לוודא שהוא עצמו יכול לעמוד בעומסי הרוח השונים, בלי קשר לסכנת עוברי האורח ברחוב.

אנו מבצעים בימים אלו בשיתוף עם חברת RDWI בדיקות מנהרת רוח לשלל גורדי שחקים בת"א ובעולם.