"Loading..."

האם מותר להעמיס בריכת שחיה במרפסת?


ראשית, בשביל לענות על השאלה, נבין קודם שהעומס הנדרש לתכנון מרפסות הוא 350 ק"ג לכל מטר רבוע.

לצורך ההמחשה, בהתחשב במשקל הסגולי של מים ובמידה והיינו ממלאים את המרפסת במים במלואה – כל 10 ס"מ היו מהווים כ-100 ק"ג\מ"ר.

מכאן שהיה ניתן למלא אותה עד לגובה של 35 ס"מ, בהנחה ומידות הבריכה זהות למידות המרפסת (ללא התחשבות במשקל הבריכה עצמה).

במקרה והמידות שונות, או שהסכימה הסטטית של המרפסת שונה (מרפסות פנטהאוז למשל) – כבר נדרשת אנליזה של מהנדס בניין מוסמך והמשקלים המותרים יכולים להשתנות בנסיבות השונות.

בתמונה: בריכת שחיה ממוקמת על מרפסת במבנה מגורים.

אין לייחס פוסט זה לייעוץ בשום מקרה ויש להתייעץ תמיד עם מהנדס בניין מוסמךלפני כל החלטה הנדסית

תמונה להמחשה בלבד – בריכה על מרפסת פנטהאוז